Αρχική Σελίδα
Φόρος Ακίνητης Περιουσίας: ΦΑΠ...2010 PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 18 Ιούνιος 2010 08:18
Ευρετήριο Άρθρου
Φόρος Ακίνητης Περιουσίας: ΦΑΠ...2010
Ακίνητα:Ποιοί κερδίζουν με το ΦΑΠ 2010
Αναλυτικά η εγκύκλιος του Υπ.Οικονομικών...
Όλες οι Σελίδες

Έρχεται ο Φόρος ακίνητης περιουσίας, ΦΑΠ, αντί του παλαιότερου ΦΜΑΠ, για ακίνητα αξίας άνω των €400.000...

 Τίθεται σε εφαρμογή η διάταξη του φορολογικού νόμου... Ως το τέλος του τρέχοντος έτους θα έχουν αποσταλεί τα εκκαθαριστικά σημειώματα...

 

 

Με Φόρο Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας (τον παλιό ΦΜΑΠ) θα επιβαρυνθούν εφέτος χιλιάδες ιδιοκτήτες που έχουν στην κατοχή τους περιουσιακά στοιχεία αντικειμενικής αξίας άνω των 400.000 ευρώ. Χθες, ο υπουργός Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου έδωσε στη δημοσιότητα εγκύκλιο με την οποία τίθεται σε εφαρμογή διάταξη του φορολογικού νόμου ώστε το σύστημα ΤΑΧΙS να αρχίσει τις διαδικασίες προκειμένου να αποσταλούν ως το τέλος του τρέχοντος έτους τα εκκαθαριστικά σημειώματα ΦΑΠ 2010.

Ο νέος φόρος πρόκειται να αντικαταστήσει το ΕΤΑΚ που ίσχυσε το 2008 και το 2009...

Ωστόσο το ΕΤΑΚ του 2009 δεν έχει ακόμη αποσταλεί σε περίπου 3.000.000 ιδιοκτήτες ακινήτων και αυτό αναμένεται να συμβεί τις επόμενες ημέρες.

Στην έννοια της ακίνητης περιουσίας περιλαμβάνονται το δικαίωμα της πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης επί ακινήτων και το δικαίωμα της αποκλειστικής χρήσης θέσεων στάθμευσης, βοηθητικών χώρων και κολυμβητικών δεξαμενών που βρίσκονται σε κοινόκτητο τμήμα υπογείου, πιλοτής, δώματος ή ακάλυπτου χώρου οικοδομής των προαναφερθέντων ακινήτων.

Ο φόρος επιβάλλεται στη συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, είναι ετήσιος και η επιβολή του αρχίζει από εφέτος. Κατά συνέπεια δεν γίνεται διαχωρισμός μεταξύ πρώτης, δεύτερης ή εξοχικής κατοικίας.

Σε περίπτωση που σε ένα ακίνητο υπάρχει και επικαρπωτής και ψιλός κύριος θα φορολογηθούν καθένας χωριστά για το εμπράγματο δικαίωμά του. Υπόχρεος σε φόρο είναι κάθε πρόσωπο που την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας έχει ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα. Το πρόσωπο αυτό μπορεί να είναι φυσικό, ανεξάρτητα από την ιθαγένεια ή την κατοικία του, καθώς και νομικό, ανεξάρτητα από το αν η έδρα του είναι στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή.

Επιπλέον, στον νόμο ορίζεται ότι φορολογείται η ακίνητη περιουσία της 1ης Ιανουαρίου κάθε έτους φορολογίας, ανεξάρτητα από τις μεταβολές που τυχόν επέρχονται στα ακίνητα κατά τη διάρκεια του έτους αυτού. Επομένως, αν μετά την 1η Ιανουαρίου μεταβιβασθεί το ακίνητο σε άλλο πρόσωπο, η υποχρέωση για φόρο βαρύνει εκείνον που ήταν κύριος ή είχε το εμπράγματο δικαίωμα στο ακίνητο την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας.

  

Για τον υπολογισμό του φόρου λαμβάνεται υπόψη η συνολική αξία που έχουν τα ακίνητα και τα εμπράγματα σε αυτά δικαιώματα κατά την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας. Η αξία της επικαρπίας προσδιορίζεται από την ηλικία του επικαρπωτή και δεν διαφοροποιείται από το αν αυτή είναι ορισμένου ή αορίστου χρόνου ή ισόβια ως εξής:

  

Αν ο επικαρπωτής είναι φυσικό πρόσωπο, η αξία της επικαρπίας ορίζεται ως ποσοστό της αξίας της πλήρους κυριότητας ανάλογα με την ηλικία αυτού και ορίζεται:fap

- Στα 8/10, αν ο επικαρπωτής δεν έχει υπερβεί το 20ό έτος της ηλικίας του.

- Στα 7/10, αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 20ό έτος.

- Στα 6/10, αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 30ό έτος.

- Στα 5/10, αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 40ό έτος.

- Στα 4/10, αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 50ό έτος.

- Στα 3/10, αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 60ό έτος.

- Στα 2/10, αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 70ό έτος.

- Στα 1/10, αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 80ό έτος της ηλικίας του.

  

Αν ο επικαρπωτής είναι νομικό πρόσωπο, εξομοιώνεται με πρόσωπο που δεν έχει υπερβεί το 20ό έτος της ηλικίας του και συνεπώς η αξία της επικαρπίας ισούται με τα 8/10 της αξίας της πλήρους κυριότητας.

Η αξία της ψιλής κυριότητας βρίσκεται αν από την αξία της πλήρους κυριότητας αφαιρέσουμε την αξία της επικαρπίας, όπως προσδιορίζεται παραπάνω...

  

Η καταβολή:

  

Ο φόρος ακίνητης περιουσίας που αναλογεί στα φυσικά πρόσωπα καταβάλλεται σε τρεις ίσες διμηνιαίες δόσεις αν έχει βεβαιωθεί ως τον μήνα Ιούλιο του έτους φορολογίας και σε δύο ίσες διμηνιαίες δόσεις αν έχει βεβαιωθεί ως τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο του έτους φορολογίας. Αν ο φόρος βεβαιώνεται τον Οκτώβριο ή αν το συνολικό ποσό της οφειλής είναι έως 250 ευρώ, αθροιστικά λαμβανόμενο για όλους τους υποχρέους, αυτός καταβάλλεται εφάπαξ.

  

 

 

 

Πηγή: "Το Βήμα", άρθρο του Κώστα Σιωμόπουλου...

 

 


 

Ακίνητα: Ποιοι χάνουν ποιοι κερδίζουν με το ΦΑΠ...
Φοροελαφρύνσεις στους φορολογούμενους που κατέχουν ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας έως 600.000 ευρώ.

Υψηλότερες επιβαρύνσεις σε περίπου 100.000 μεγαλοϊδιοκτήτες ακινήτων και φοροελαφρύνσεις στους φορολογούμενους που κατέχουν ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας έως 600.000 ευρώ φέρνει από φέτος ο νέος φόρος ακίνητης περιουσίας που αντικατέστησε το ΕΤΑΚ. Ο νέος φόρος επιβάλλεται σε ατομικό επίπεδο με αφορολόγητο όριο 400.000 ευρώ και συντελεστές που κλιμακώνονται από 0,1% σε 1% επί της συνολικής αντικειμενικής αξίας...

Για όσους, μάλιστα διαθέτουν ακίνητη περιουσία άνω των 5.000.000 ευρώ ο φορολογικός συντελεστής ανεβαίνει στο 2%, μέτρο που θα ισχύσει για μια τριετία (2010, 2011, 2012)

Στην περίπτωση των συζύγων το αφορολόγητο όριο της ακίνητης περιουσίας εφαρμόζεται ξεχωριστά για κάθε σύζυγο. Δηλαδή αφορολόγητο 400.000 ευρώ θα έχει ο σύζυγος και άλλα 400.000 ευρώ η σύζυγος. Έτσι, στην περίπτωση που οι σύζυγοι έχουν εξ ημισείας την ακίνητη περιουσία τους τότε συνολικά το αφορολόγητο όριο ανεβαίνει στις 800.000 ευρώ...

Εφαρμογή...
Με την εφαρμογή του νέου ΦΑΠ ελαφρύνονται πάνω από 1,5 εκατ. φορολογούμενοι. Για παράδειγμα άγαμος με μια κύρια κατοικία 90 τ.μ. αντικειμενικής αξίας 180.000 ευρώ για το 2009 πληρώνει ΕΤΑΚ 80 ευρώ ενώ για το 2010 με τις νέες διατάξεις δεν πληρώνει καθόλου φόρο...

Αντίθετα οι φόροι εκτινάσσονται στα ύψη για όλους όσους έχουν στην κατοχή τους ακίνητη περιουσία άνω των 600.000 ευρώ. Παράδειγμα, έγγαμος που έχει στην κυριότητα του ακίνητα συνολικής αντικειμενικής αξίας 1.000.000 ευρώ για το 2009 πληρώνει ΕΤΑΚ μόνο 800 ευρώ ενώ με την εφαρμογή του νέου ΦΑΠ ο φόρος εκτινάσσεται στα 3.900 ευρώ. Με εγκύκλιο του υπουργού Οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου παρέχονται διευκρινήσεις για την επιβολή του νέου φόρου στα φυσικά και νομικά πρόσωπα από το οποίο προβλέπεται η είσπραξη εσόδων 680 εκατ. ευρώ.fap3

Αναλυτικά:

1 Ο φόρος επιβάλλεται στη συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, είναι ετήσιος και η επιβολή του αρχίζει από το έτος 2010.

2 Φορολογούνται: Το δικαίωμα της πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης επί ακινήτων.

Το δικαίωμα της αποκλειστικής χρήσης θέσεων στάθμευσης, βοηθητικών χώρων και κολυμβητικών δεξαμενών που βρίσκονται σε κοινόκτητο τμήμα υπογείου, πυλωτής, δώματος ή ακαλύπτου χώρου οικοδομής των πιο πάνω ακινήτων.

3 Σε περίπτωση που η επικαρπία έχει αποχωριστεί από την κυριότητα, φορολογούνται τόσο ο επικαρπωτής όσο και ο ψιλός κύριος, αλλά καθένας χωριστά για το εμπράγματο δικαίωμά του.

4 Στον ΦΑΠ υπάγονται: Φυσικά πρόσωπα, ανεξάρτητα από την ιθαγένεια ή την κατοικία τους, Νομικά πρόσωπα, ανεξάρτητα από το αν η έδρα του είναι στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή.

5 Φορολογείται η ακίνητη περιουσία της 1ης Ιανουαρίου κάθε έτους φορολογίας, ανεξάρτητα από τις μεταβολές που τυχόν επέρχονται στα ακίνητα κατά τη διάρκεια του έτους αυτού.

6 Στην «τσιμπίδα» του ΦΑΠ πιάνονται από το έτος 2011 οι εργολάβοι, για την αξία των ακινήτων που δεν πουλήθηκαν, τα οποία συμφωνήθηκε να μεταβιβασθούν από τους οικοπεδούχους σε αυτούς ή σε τρίτα πρόσωπα, μετά την πάροδο τριών ετών από την έκδοση της αρχικής οικοδομικής άδειας.

7 Ο φόρος καταβάλλεται σε τρεις ίσες διμηνιαίες δόσεις, αν έχει βεβαιωθεί μέχρι το Ιούλιο και σε δύο ίσες διμηνιαίες δόσεις, αν έχει βεβαιωθεί μέχρι τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο. Αν ο φόρος βεβαιώνεται τον Οκτώβριο ή αν το συνολικό ποσό της οφειλής είναι μέχρι 250 ευρώ, αυτός καταβάλλεται εφάπαξ.

8 Αμελείται η βεβαίωση φόρου όταν το ποσό της οφειλής που αθροιστικά προκύπτει για όλους τους ιδιοκτήτες είναι μικρότερο των 27 ευρώ.

Απαλλαγές από τον φόρο...

9 Από το φόρο απαλλάσσονται μεταξύ άλλων: Τα εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού οικόπεδα και αγροτεμάχια που ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα. Τα νομικά πρόσωπα δεν απαλλάσσονται από τον φόρο για την αξία των εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού γηπέδων τους.

•Τα δάση και οι δασικές εκτάσεις, ανεξάρτητα αν ανήκουν σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα και αν τα πρόσωπα αυτά τα εκμεταλλεύονται ή όχι.
•Τα κτίσματα για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια ή πρωτόκολλο κατεδάφισης.


Καταβολές μέχρι το τέλος του Ιουλίου...
Για τράπεζες, Δημόσιο, ΟΤΑ αλλά και την Εκκλησία...

Τον νέο φόρο ακίνητης περιουσίας καλούνται να πληρώσουν μέχρι το τέλος Ιουλίου οι επιχειρήσεις, οι τράπεζες, το Δημόσιο, οι ΟΤΑ αλλά και η Εκκλησία...

Ο φόρος ακίνητης περιουσίας επιβάλλεται:

•Με συντελεστή 6% στην αξία των ακινήτων των νομικών προσώπων.
•Με συντελεστή 3% στην αξία των ακινήτων των επιχειρήσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εφόσον επιδιώκουν αποδεδειγμένα σκοπούς κοινωφελείς, θρησκευτικούς, φιλανθρωπικούς και εκπαιδευτικούς και την Εκκλησία.
•Με συντελεστή 1% στην αξία των κτισμάτων των ακινήτων τα οποία ιδιοχρησιμοποιούνται για την παραγωγή ή την άσκηση εμπορικής δραστηριότητας από επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως αντικειμένου εργασιών, των ΟΤΑ και του Δημοσίου.

Ο φόρος που αναλογεί στη συνολική αξία των κτισμάτων που υπόκεινται σε φορολογία δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με εξαίρεση τα ημιτελή κτίσματα και τα γεωργικά και κτηνοτροφικά κτήρια.

Ειδικά για τα έτη 2010 έως και 2012 η αξία των ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων οποιασδήποτε μορφής φορολογείται με συντελεστή 0,33% και για τα κτίσματα αυτά δεν έχει εφαρμογή το ελάχιστο όριο του ενός ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Οι επιχειρήσεις έχουν προθεσμία να υποβάλουν τη δήλωση ΦΑΠ μέχρι και τις 30 Ιουλίου ανεξαρτήτως ΑΦΜ.

Ο φόρος καταβάλλεται σε 3 ίσες διμηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη με την υποβολή της εμπρόθεσμης δήλωσης...

  

 

Πηγή: Ημερησία, άρθρο Μαρία Βουργάνα... 

 

 

 

 

Megaline... Αθήνα, 16.6.2010...

 
fap3

Δείτε την...  εγκύκλιο του Υπ.Οικ.  ΠΟΛ:1094/14.6.2010... με θέμα "Φορολογία Ακίνητης Περιουσίας"  μέσω της οποίας κοινοποιούνται οι διατάξεις των άρθρων 27 έως  50 του Ν3842/2010 που αφορούν την επιβολή του νέου Φ.Α.Π. και παρέχονται οδηγίες και διευκρινίσεις για την σωστή εφαρμογή τους...

 

 

Δείτε επίσης την... εγκύκλιο του Υπ.Οικ  Πολ:1102/25.6.2010...  με θέμα "Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης Φόρου Ακίνητης Περιουσίας Νομικών Προσώπων".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megaline...

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 06 Αύγουστος 2010 00:22